Ochrana osobnich údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LIGHT Home s.r.o., provozovatel eshopů www.lighthome.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

ÚDAJE KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Pro možné vyřízení Vaší objednávky na našich eshopech, potřebujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (čl. 6 odst. 1 písm. b) poskytnout Vaše osobní údaje: Jméno a příjmení, email, telefoní číslo, fakturační adresu, případně dodací adresu, pokud není shodná s fakturační. 

Při využití formuláře “Kontaktní formulář" je vyžadováno uvést Váš email a telefonní kontakt, abychom Vám mohli následně odpovědět.

Vaše osobní údaje evidujeme také na základě Vašeho souhlasu při registraci do obchodního systému, kde evidujeme Vaše obchodní transakce realizované u nás.

 

K ČEMU ÚDAJE POUŽÍVÁME

Poskytnuté informace slouží pro realizaci obchodní transakce na našich webech, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, následného dodání zboží, či komunikaci. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také jinými subjekty (např. dopravci….), avšak společnost Light Home s.r.o. vždy zůstane jejich správcem.

 

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH EDITACE

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli při vyplnění registračního formuláře, můžete editovat ve Vašem uživatelském profilu. Pokud jste u nás vytvořili objednávku bez registrace, můžete své údaje změnit buď telefonicky na číslech +420 773 071 739, nebo prostřednictvím emailu info@lighthome.cz

Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

 

PO JAKOU DLOUHOU DOBU JSOU INFORMACE UCHOVÁVANY

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování v souladu s vyřízením Vaší objednávky.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty Vaším souhlasem jsou u nás uchovávány po dobu 3 let. Poté jsou z naší databáze buď smazány, nebo v případě Vaše souhlasu prodlouženy na následující 3 roky. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu.

 

REKAPITULACE PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  • požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení,
  • žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení,
  • žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení,
  • žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek 18 nařízení,
  • získat osobní údaje, jež zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, za podmínek čl. 20 nařízení,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení, 
  • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení.