Výpočty nouzového osvětlení

Pro naše zákazníky nabízíme výpočet nouzového osvětlení, včetně AUTORIZOVANÝCH DOKUMENTŮ ze strany hasiče, pro stavbu.

Tento výpočet má několik variant:

1) orientační rozmístění nouzových svítidel v rámci řešení PBŘS - toto je konzultováno pouze s investorem a zástupci společnosti LIGHTHOME s.r.o. Služba je zcela zdarma a je zde zhodnoceno dostatečné množství světel pro osvětlení jednotlivých koridorů  

2) návrh rozmístění nouzových svítidel se zákresem do projektu​ - při realizaci této možnosti je výstupem výkres v DWG, kde jsou zakreslená jednotlivá svítidla a popsány v legendě. Toto je odkonzultováno s odborným zástupcem pro Hasičský dozor při požadavcích z PBŘS. Tato služba je hrazena, cena se stanoví podle rozsahu projektu.

3) autorizované rozmístění a doklad od dozoru ze strany Hasičů - výstupem třetího a posledního řešení je zákres nouzového osvětlení ve Vašem projektu v DWG podobě. Certifikace autorského dozoru s razítkem pověřené osoby, průvodní zpráva k projektu a vše nachystáno k předání investorovi. Tato služba je hrazena, cena se stanoví podle rozsahu projektu.